Predaj

Elektrická energia z inštalovaného výkonu 999 kW smeruje do rozvodnej siete distribučnej spoločnosti VSE, a.s., odkiaľ smeruje ku koncovému zákazníkovi.

KONTAKT

Sídlo: PS Čečejovce, družstvo 
Paňovská 7/530 
Čečejovce 044 71 
IČO: 47 255 234 
Oprávnený zástupca: 

Tel: (+421) 34 660 25 41