Na stiahnutie

Dokumenty

Rozhodnutie o cene úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Stiahnuť PDF

OBCHODNÉ PODMIENKY ZDRUŽENEJ DODÁVKY ELEKTRINY PRE KONCOVÝCH ODBERATEĽOV ELEKTRINY OKREM ODBERATEĽOV ELEKTRINY V DOMÁCNOSTI A MALÝCH PODNIKOV

Stiahnuť PDF

Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Stiahnuť PDF

Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti

Stiahnuť PDF

Štandardy kvality

Štandardy kvality 2018D

Stiahnuť PDF

Štandardy kvality 2018V

Stiahnuť PDF

Štandardy kvality 2017

Stiahnuť PDF

Cenníky

Cenník distribúcie v zmysle Rozhodnutia URSO 2018

Stiahnuť PDF